25-P - Sänka era kostnader för sökordsoptimering

Vad är 25-P Prispressaren?

25-P står för "25-Procentaren" och är vår PrisPressare på sökordsoptimering. Med 25-P ger vi företag möjligheten att köpa sökordsoptimering till 25 % reducering jämfört med det pris som de handlar för idag alternativt att vi lämnar en offert 25 % lägre än vad de har fått en offert på idag av ett annat företag.

För att kunna nyttja erbjudandet 25-P krävs det att ni har en prestationsbaserad offert utställd av ett företag som arbetar med SEO. Offerten måste gälla för en resultatbaserad lösning som motsvarar/liknar vårt paket TopPosition Advanced. Om ni är osäkra på om 25-P gäller för i ert fall, tveka inte att kontakta oss.

Hur kan vi ha en PrisPressare som 25-P?

Dels tack vare vårt effektiva SEO-arbete men framförallt för våra långvariga kundrelationer. Då vi arbetar mycket med våra kundrelationer samt långsiktig och effektiv marknadsföring resulterar det vanligen i långvariga kundrelationer vilket är gynnande för bägge parter, en så kallad Win-Win situation.