Adsense

Adsense är Google annonsprogram för Reklamdistributörer. Det vill säga för de som vill tjäna pengar genom att visa annonser.

Relaterad ord inom SEO och Internetmarknadsföring

CPA (Cost Per Action)

Cost Per Action blir mer och mer vanlig metod att ta betalt efter. Det innebär att man bara betalar när något specifikt inträffar, som till exempel att någon registrerar sig, ett klick inträffar, köper något och så vid...

Intern länk

En länk som länkar inom samma site/domän....