Algoritm

En algoritm är en matematisk formel som sökmotorerna använder för att ranka hemsidor i sökresultaten. "Googles algoritm".

Relaterad ord inom SEO och Internetmarknadsföring

Noarchive

Noarchive är en META-tagg som gör att sökmotorerna inte cachar sidan....

SERP (Search Engine Result Page)

SERP står för Search Engine Result Page och kan på svenska översättas till "resultatsidan", sidan träfflistan som visas efter ens sökning....