Annonsör på Syno.se

Att vara Annonsör på syno.se - Prestationsbaserad marknadsföring innebär att man vill Annonsera på Internet. Man vill få sitt företag, produkter exponerade på ett oerhört kostnadseffektivt sätt.

Som Annonsör på Syno.se laddar man upp sina annonser i systemet och erbjuder Reklamdistributör ersättning för visning av sina annonser. Ersättningen kan erbjudas per klick, Impression, Lead eller Sale, och då en fast summa per sale eller en procentuell del av försäljningssumman.

Relaterad ord inom SEO och Internetmarknadsföring

Sökordsoptimering

Sökordsoptimering handlar om att optimera en hemsida mot specifika sökbegrepp. Detta lämpar sig i många fall bättre än sökmotoroptimering som är en mer generell optimering av hela webbplatsen.

Fördela...

SERP (Search Engine Result Page)

SERP står för Search Engine Result Page och kan på svenska översättas till "resultatsidan", sidan träfflistan som visas efter ens sökning....