Cloaking

Cloaking är ett sätt att försöka lura sökmotorerna. Ett material visas för sökmotorn och ett annat för besökaren. Sidan som visas för sökmotorerna är ofta starkt optimerade mot vissa nyckelord. Om man fuskar på detta sätt är risken stor att man straffas hårt genom att bli borttagen från träfflistan.

Relaterad ord inom SEO och Internetmarknadsföring

SERP (Search Engine Result Page)

SERP står för Search Engine Result Page och kan på svenska översättas till "resultatsidan", sidan träfflistan som visas efter ens sökning....

SEO (Search Engine Optimization)

SEO står för Search Engine Optimization och brukar på svenska översättas till "sökmotoroptimering" det vill säga att optimera en webbplats för att nå så bra placeringar som möjligt i träfflistan....