Dörrsidor (Doorway pages)

Dörrsidor eller doorway pages som det heter på engelska innebär att man skapar sidor som endast är till för att ranka högt i resultatsidorna hos sökmotorerna och sen skicka vidare besökaren till det "riktiga" innehållet. Denna metod är inte helt tillåten.

Relaterad ord inom SEO och Internetmarknadsföring

Utlänk

Om hemsida A länkar till hemsida B så har hemsida A en utlänk.

Relaterad information: Inlänk. ...

Sökmarknadsföring

Många blandar ihop sökmarknadsföring med sökmotormarknadsföring. Generellt kan man säga att sökmarknadsföring är ett samlingsbegrepp ...