Indexerad sida

Att en sida är indexerad innebär att en sökmotor har sökt igenom aktuell sida och indexerat (lagt till sidan) i sitt register.

Relaterad ord inom SEO och Internetmarknadsföring

Algoritm

En algoritm är en matematisk formel som sökmotorerna använder för att ranka hemsidor i sökresultaten. "Googles algoritm"....

Frames (ramar)

En hemsida som är består av två eller flera skilda dokument men visas på en och en samma sida för besökaren. Detta är en något föråldrad html-teknik som inte är bra ur SEO synvinkel då sökmotorspindlarna ha...