Pagerank

Pagerank är googles egna algoritm för att avgöra relevansen på olika hemsidor. Det som bestämmer en hemsidas pagerank beror mycket på hur många inlänkar hemsida har samt vilken pagerank de hemsidorna har som länkar till din hemsida.

Många utlänkar innebär dock att varje utlänk är mindre värd vilket gör att det inte är så lätt att sprida pagerank.

Termen ”Pagerank” kommer från en av grundarna, Larry Page som var med och skrev algoritmen för pagerank och har alltså inget med ordet "page" som betyder "sida" på svenska.

Annan relevant information: Sökmotorpositionering är en annan viktig åtgärd för att åka värdet på en hemsida hos sökmotorerna och därav nå ett bättre resultat i träfflistan.

Relaterad ord inom SEO och Internetmarknadsföring

Off page optimering

Off page optimering är det arbete, teknik, struktur som ligger utanför den egna hemsidan. Den största delen av off page optimering är Sökordsoptimering. Sökordsopti...

Sökoptimering

Sökoptimering innebär att optimera webbsidans källkod och länkstruktur för att nå bra resultat i träfflistan hos sökmotorerna. Sökmotorernas kriterier för att ranka hemsidor ändras kontinuerligt och det krävs ...