Sökmarknadsföring

Många blandar ihop sökmarknadsföring med sökmotormarknadsföring. Generellt kan man säga att sökmarknadsföring är ett samlingsbegrepp för annonsering och marknadsföring i digitala medier som innefattar ”sök”. Nyhetssökmotorer, artikelsökmotorer, bloggsökmotorer, videosökmotorer, bildsökmotorer samt "vanliga" sökmotorer som google, altavista, yahoo m.fl.

SEO-produtker från BraMarknadsföring Sverige gör dig till vinnare på sökmotorerna.

Relaterad ord inom SEO och Internetmarknadsföring

Dublicate content

När innehållet på en sida är identiskt eller sånär som identiskt med materialet på en annan sida. Risken är att båda sidorna ges väldigt lågt värde alternativt att sökmotorn klassificerar en av sidorna som ...

Frames (ramar)

En hemsida som är består av två eller flera skilda dokument men visas på en och en samma sida för besökaren. Detta är en något föråldrad html-teknik som inte är bra ur SEO synvinkel då sökmotorspindlarna ha...