Sponsrade länkar

Sponsrade länkar eller sökordsannonsering som det även kallas det är den lista som visas ute till höger efter en sökning. Man betalar för att komma med i listan för sponsrade länkar.

Fördelar med sponsrade länkar:

- Nå synlighet omgående.
- Betala bara för levererad trafik.
- Även dåligt uppbyggda sidor sett ur ett SEO-perspektiv ges möjligheten till sökmotortrafik.

Nackdelar med sponsrade länkar:

- Betalar per klick (dyrt på konkurrensutsatta sökord).
- Kostnaden stiger lika mycket som antalet levererad trafik.
- Lägre förtroende än den organiska listan.

Mer information om Sponsrade länkar.

Relaterad ord inom SEO och Internetmarknadsföring

Konverteringsgrad (Conversion rate)

Mätning av det procentuell utfallet av konverteringen. Dvs hur stor procentuell andel som når detta mål av samtliga användare....

Annonsör på Syno.se

Att vara Annonsör på syno.se - Prestationsbaserad marknadsföring innebär att man vill Annonsera på Internet. Man vill få sitt före...