Produkter som gör dig till en vinnare på google

Sökordsoptimering - sökmotorpositionering

TopPosition – Easy

TopPosition – Easy är en produkt för sökordsoptimering som vi tagit fram för att kunna erbjuda alla webbplatser en lösning som lämpar sig för få sökbegrepp med låg konkurrens. Här ges företag även möjligheten att prova sökordsoptimering till en låg kostnad. Samtliga av våra produkter inom sökordsoptimering går givetvis bra att använda till att förbättra och stärka sina positioner på sökbegrepp med låg- eller hög konkurrens. Ni läggs in i våra länkstrategier och vi skapar länkar från allmänna webbplatser och länkar inom samma område/tema. Samtliga länkar är bestående under avtalstiden! (priser avser 12-månadersavtal)

TopPosition - Easy: 595 kr/månad.

TopPosition – Intro

TopPosition – Intro lämpar sig för färre och mindre konkurrensutsatta sökbegrepp. Ni läggs in i våra länkstrategier och vi skapar länkar från allmänna webbplatser och länkar inom samma område/tema. Samtliga länkar är bestående under avtalstiden! (priser avser 12-månadersavtal)

TopPosition - Intro: 1 495 kr/månad.

TopPosition – Classic

TopPosition – Classic lämpar sig för mer konkurrensutsatta sökbegrepp. När det gäller flera eller mer konkurrensutsatta sökbegrepp krävs det mer omfattade strategier vad gäller länkarbete. Vi bygger kontinuerligt upp allmänna länkar till er för att skapa en naturlig och långsamt växande länkstruktur. Samtliga länkar är bestående under avtalstiden! (priser avser 12-månadersavtal)

TopPosition – Classic: 3 400 kr/månad.

TopPosition - Professional

TopPosition - Professional lämpar sig för hårt konkurrensutsatta sökbegrepp. När sökbegreppen är många eller konkurrensen hård brukar det krävas en markant förändring av länkstrukturen, något som just Professional är framtaget till! Vi generar aktivt nya länkar under hela avtalstiden för att skapa en så ”fin” länkstruktur till kunden som möjligt. Både allmänna och områdes/tema baserade webbplatser kommer att användas för naturlighetens och värdets förmån. Samtliga länkar är bestående under avtalstiden! (priser avser 12-månadersavtal)

TopPosition – Professional: 9 450 kr/månad.

TopPosition Advanced

Advanced lämpar sig för alla typer av sökbegrepp och nivåer på konkurrens. I paketet Advanced tar vi betalt efter prestation, det vill säga om vi lyckas få en kund att nå plats 2, 8 eller 13 så tar vi olika betalt. Priset anges per sökbegrepp och position på google. En kund vet givetvis vad de olika positionerna skulle komma att kosta men inte vilken positionen kommer att bli då man aldrig kan garantera en viss position hos sökmotorernas organiska lista.

TopPosition - Advanced: Offert.

Sökmotoroptimering


Priset varier beroende på bland annat:

  • Hur många sidor vill ni optimera/består sidan av?
  • Ska vi optimera och skriva om era löpande texter?
  • Är ni i behov av en sitemap?
  • Hur är strukturen på er webbplats idag?

Ta in en offert på sökmotoroptimering.

Sponsrade länkar


Priset varier beroende på bland annat:

  • Vilka är era nyckelord?
  • Hur invecklat vill ni ha era kampanjer?
  • Antalet nyckelord.
  • Mängden trafik som ni vill ha till er webbplats.

Ta in en offert på sponsrade länkar.

Google