TopPosition Professional - Sökordsoptimering

TopPosition - Professional lämpar sig för hårt konkurrensutsatta sökbegrepp. När sökbegreppen är många eller konkurrensen hård brukar det krävas en markant förändring av länkstrukturen, något som just Professional är framtaget till! Vi generar aktivt nya länkar under hela avtalstiden för att skapa en så ”fin” länkstruktur till kunden som möjligt. Både allmänna och områdes/tema baserade webbplatser kommer att användas för naturlighetens och värdets förmån. Samtliga länkar är bestående under avtalstiden! (priser avser 12-månadersavtal)

TopPosition – Professional: 9 450 kr/månad.